Monday, April 9, 2012

Tiedote palatsista, 10.04.2125


HKK prinssi Conrad täyttää tänään 30 vuotta. Lakiemme mukaisesti hänet kruunataan huomenna valtionpäämieheksi.

Maassamme on kolmen vuosikymmenen ajan väitelty siitä, sopiiko prinssi Conrad maamme kuninkaaksi. Prinssi tunnetaan välittömänä, ystävällisenä ja omanlaisenaan henkilönä, ja valtionpäämiehenäkin Conrad on vannonut toteuttavansa jo tutuksi tullutta yhdenvertaisuuteen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa maailmankatsomustaan.

Arvostelijat ovat puhuneet hänen kromosomeistaan. Jopa yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa olevat ovat ilmaisseet mielipiteenään, että Down-henkilö ei sovi maamme keulakuvaksi.

Down-yhteisö ja sen lähipiiri on vastannut kritiikkiin ja solvauksiinkin kärsivällisyydellä ja valistuksella.

Osapuolten erilaisten henkisten piirteiden johdosta kuningattaremme säätää, että prinssi Conradin lähineuvoston tulee aina koostua Down-henkilöistä. Tämä lisännee valtakuntamme sydämellisyyttä ja lainsäädäntömme yhdenvertaisuutta.

No comments:

Post a Comment